Internet boekhandel Limburg
Image default
Business / Marketing and Advertising

Feedback van medewerkers

Als je benieuwd bent naar de ideeën en feedback van medewerkers dan zou je een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kunnen doen. Hiermee test je hoe tevreden medewerkers zijn en waar je op kunt verbeteren. Als je met veel vragen zit over de interne situatie op de werkvloer, dan is het zeker iets om te overwegen. Dit kun je zelf uitvoeren maar voor de beste resultaten kun je dit ook uit laten besteden aan een bedrijf die dit voor haar werk doet.

Waarom zou je een onderzoek uitvoeren? Je krijgt uit de resultaten feedback van je eigen medewerkers wat toegevoegde waarde kan zijn om de organisatie te verbeteren. Zij weten hoe het werk is dus kunnen het beste vanuit hun perspectief kijken. je kunt ook inzicht krijgen in thema’s waar jij als ondernemer misschien nooit aan gedacht hebt. Denk aan betrokkenheid, werkdruk, leiderschap of andere zaken. Als je overweegt organisatieveranderingen aan te brengen dan kun je ook via dit soort onderzoeken aan collega’s navragen. Vitaliteit medewerkers wordt ook op deze manier in kaart gebracht. Met de resultaten kun je zorgen dat de vitaliteit van de medewerkers omhoog gaat. Je hebt ook andere onderzoeken of scans om informatie te kunnen vergaren als werkgever. Denk aan een scan om werkgevers te beoordelen. Dit zijn vaak korte vragenlijsten die je kunt samenstellen of kunt uitbesteden en waarmee je bepaalde scores op het einde krijgt.  Een ander voorbeeld is een verbeteronderzoek. Dit is een soort kleinschalig onderzoekje of discussie waar je rond de tafel gaat zitten met collega’s en een aantal punten bespreekt. De resultaten die hier uit voortkomen kun je dan weer gebruiken om problemen op te lossen. Let er wel op dat je kritisch moet zijn omdat je wel met collega’s en werkgever om de tafel zit. Mensen durven dan minder snel hun mening te geven. Een MTO is vaak anoniem zodat iedereen precies durft te zeggen wat diegene vindt. Daarnaast is het digitaal en hoef je niets te bespreken.

https://carrierepoort.nl/