Internet boekhandel Limburg
Image default
Business / Marketing and Advertising

Het etiket van een product

Er zijn sinds 1978 allerlei wetten over wat er precies op het etiket van een product moet staan. In Nederland werd op basis daarvan de ingrediëntendeclaratie verplicht. Hiervoor was het alleen vereist om de benaming en de netto hoeveelheid op het etiket te vermelden.

Uit de aanduiding (ofwel benaming) moet het voor de consument duidelijk zijn met wat voor product hij te maken heeft. De aanduiding kan dus de naam van het product zijn, mits deze duidelijk genoeg is. Merknamen moeten altijd samen met een beschrijvende aanduiding vermeld worden.

Ingrediënten moeten met een specifieke naam worden vermeld. Ook moeten de ingrediënten worden opgesomd in volgorde van het gewicht, dus ingrediënten met het grootste aandeel in het product moeten vooraan en met het kleinste aandeel worden als laatste genoemd. Allergenen moeten worden opgenomen in de ingrediëntenlijst als ze gebruikt zijn bij de bereiding van het product en nog aanwezig kunnen zijn in het uiteindelijke product.

De netto hoeveelheid geeft aan hoeveel milliliter, liter, gram of kilogram er in de verpakking zit. Als er een ‘e’ bij de inhoudsvermelding staat, duidt dit op een schattig van de netto hoeveelheid. Een beetje meer of minder is dat ook, binnen wettelijk vastgelegde marges, toegestaan. De netto hoeveelheid gaat alleen om de hoeveelheid van het product zelf, de verpakking en de opgietvloeistof worden hier niet bij meegerekend.

De houdbaarheidsdatum staat vaak op levensmiddelen vermeld. De gebruikte vermelding is vaak de ‘THT’ (ofwel ten minste houdbaar tot) gevolgd door de datum. Wanneer de fabrikant denkt dat zijn product erg bederfelijk is, moet er een vermelding ‘TGT’ (ofwel te gebruiken tot) op het product komen te staan. Deze informatie wordt vaak vermeld door middel van codering. Codering wordt vaak gedaan door een etiket machine of een lasermachine. De uiterste consumptiedatum dient ook als uiterste verkoopdatum. Een product mag dan ook niet meer verkocht worden na de datum die vermeld staat achter de ‘THT’ of ‘TGT’ vermelding.

https://coding.koenig-bauer.com/nl/