Internet boekhandel Limburg
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Wat is outplacement en wat doet een outplacementbureau?

Outplacement is het begeleiden van werknemers bij duurzame herplaatsing in een nieuwe baan. Een werknemer die ontslagen is wordt bij outplacement door een outplacementbureau op basis van een intensief programma begeleid naar een andere werkkring.

Een outplacementprogramma programma bestaat veel een mix van groeps- en individuele training, intensieve begeleiding, advisering en ondersteuning. Outplacementbureaus hebben vaak professionals trainers en coaches in dienst met vele jaren ervaring in het begeleiden en bemiddelen van mensen naar een nieuwe baan. Outplacementbureaus onderscheiden Individueel Outplacement en Collectief Outplacement.

Voor wie is outplacement bedoeld?

Outplacement is bestemd voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Tegelijk bieden outplacementbureaus werkgevers de mogelijkheid om op een kansrijke en maatschappelijk verantwoorde wijze hun medewerkers te helpen bij de zoektocht naar een ander werk.

Waarom gebruik maken van een outplacementbureau?

Outplacementbureaus bieden begeleiding en training door ervaren arbeidsmarktprofessionals. De werknemers krijgen gedurende het traject een eigen coach, die beschikt over actuele kennis van de regionale arbeidsmarkt. Een outplacementbureau maakt aan de hand van een uitgebreide intake een persoonlijk herplaatsingsplan, dat vertrouwen geeft en leidt tot succes.

Een outplacementtraject kan uit verschillende onderdelen bestaan. Bijvoorbeeld:

– Arbeidsdeskundig advies

– Sociaalmaatschappelijke advisering

– Medische advisering

– Loopbaanadvies

– Actieve loopbaanbegeleiding

– Assessments m.b.t persoonlijkheidsonderzoek en competentiemanagement

– Arbeidsbemiddeling

– Effectieve trainingen zoals op het gebied van communicatie-, sollicitatie- en presentatietechnieken

– Nazorg.

Collectief outplacement

Collectief outplacement kan ingezet worden door organisaties waarvan een deel van de werknemers wordt geconfronteerd met (dreigend) ontslag. Collectief outplacement wordt vaak aangeboden in projectvorm en kan al beginnen met het adviseren bij een sociaal plan.

Collectief outplacement wordt veelal uitgevoerd onder regie van een projectleider die verantwoordelijk is voor de voortgang en tevens functioneert als aanspreekpunt voor de werkgever. De doorlooptijd van collectief outplacement bedraagt maximaal 6 tot 12 maanden.

 

https://www.outplacementbureau.nl