Internet boekhandel Limburg
Image default
Zakelijke dienstverlening

Hoe vaak heeft mijn stookinstallatie een EBI inspectie nodig?

Uw stookinstallatie heeft een EBI inspectie nodig, maar er bestaat vaak wat verwarring over hoe vaak deze inspectie nu plaats dient te vinden en wanneer. Als u een nieuwe stookinstallatie laat realiseren, dan moet de EBI inspectie worden ingepland binnen zes weken na installatie en het in gebruik nemen van de stookinstallatie. Dit is wettelijk bepaald, dus er zit geen rek in dit tijdsbestek. Wat veel mensen niet weten, is dat EBI inspecties slechts eenmalig worden uitgevoerd. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er meerdere soorten inspecties uitgevoerd moeten worden. De diverse varianten worden vaker door elkaar gehaald.

Wat is een EBI inspectie precies?

De EBI inspectie is de meest uitgebreide inspectie die er is. Tijdens deze inspectie wordt alles nauwkeurig afgesteld en worden er grenswaarden voor de betreffende installatie bepaald. Deze worden vastgelegd in een rapport, dat ook wel het basisrapport wordt genoemd. Hierin worden alle belangrijke gegevens en informatie verwerkt, waarna deze gegevens als basis voor toekomstige inspecties dienen. EBI staat voor Eerste Bijzondere Inspectie en vindt daarom slechts eenmalig plaats. Alle volgende inspecties, ook wel PI’s of periodieke inspecties genoemd, worden uitgevoerd op basis van de eerst uitgevoerde inspectie. Tijdens de EBI inspectie worden ook de brandstoftoevoerleidingen aan een controle onderworpen. Alleen een gecertificeerd bedrijf, zoals K.K. Brandertechniek uit Vught, is bevoegd tot het uitvoeren van deze eerste controle.

PI’s hebben wel een vaste frequentie

Er bestaat dus geen frequentie die moet worden aangehouden voor de EBI inspectie. Deze is eenmalig. Wel bestaat er een frequentie van de PI waar u zich aan moet houden. Werkt uw installatie op biomassa, gasvormige brandstof of olie en blijft het vermogen onder de 100KW? Dan moet de keuring eens per vier jaar plaatsvinden. Ligt het vermogen van uw installatie boven deze grens? Dan moet de keuring om het jaar plaatsvinden. Een gecertificeerd bedrijf, zoals K.K. Brandertechniek uit Vught, kan alle keuringen professioneel voor u uitvoeren

https://kkbrandertechniek.nl/