Internet boekhandel Limburg
Image default
Management

MBA Agribusiness Management

MBA (Agribusiness Management)

Over de cursus:

Agribusiness is een van de belangrijkste generatoren van werkgelegenheid in India en wereldwijd. Agribusiness omvat alle activiteiten die plaatsvinden vanaf de boerderij tot aan de eindconsument. Het omvat de agri. inputs, productie, verwerking, distributie logistiek en marketing van alle landbouwproducten. Met de liberalisering en globalisering zijn er in deze sector enorme mogelijkheden ontstaan.

 

De agro-industrie in India heeft vandaag de dag een gebrek aan opgeleide en bekwame managers om de huidige uitdagingen aan te gaan en de sector tot grotere hoogten te brengen. Met als doel gekwalificeerde en goed opgeleide professionals voor te bereiden om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de agribusinesssector, is onze school vanaf de academische sessie van 2019 begonnen met een 2-jarig voltijd MBA Agribusiness Management-programma. Het doel van het programma is om fundamentele en analytische kennis en de nodige vaardigheden te bieden om managers van betere kwaliteit voor te bereiden om de sector te dienen om zijn volledige potentieel te benutten.

 

Agribusiness-Management-KSRM-1-600×450

Academische vakken:

Het curriculum voor het programma omvat verplichte cursussen, industriebijlage en projecten. De studenten zullen een rigoureus curriculum moeten doorlopen dat hen zal helpen de juiste managementvaardigheden te ontwikkelen die geschikt zijn voor de agribusinesssector. Het programma bestaat uit 4 semesters en omvat een zomeropleidingsprogramma van 8 weken na de voltooiing van het tweede semester. In totaal zijn er 84 studiepunten in de hele opleiding.  Hiervan worden 10 studiepunten aangeboden via 2 veldsegmenten en 4 studiepunten via live projecten en de rest in de vorm van verplichte klassikale cursussen.

 

Programmaresultaten (PO’s)

PO’s ABM

Pas kennis van agribusiness en management theorieën en praktijken toe om agribusiness problemen te beheren en aan te pakken.

Bevorderen van analytisch en kritisch denken voor op feiten gebaseerde besluitvorming voor landbouwkwesties.

In staat zijn de wereldwijde economische, juridische en ethische aspecten van landbouwbeheer en -bedrijfsvoering te begrijpen, te analyseren en te communiceren.

Hij is in staat zichzelf en anderen te leiden bij het bereiken van organisatorische doelen en effectief bij te dragen aan een teamomgeving in de agribusiness.

De vaardigheid om innovatieve agribusiness te plannen, uit te broeden en te koesteren.

De vaardigheid om strategische projecten, programma’s en beleid voor landbouw en management te ontwerpen, uit te voeren, te controleren en te evalueren.

Opzet van het programma

Het curriculum voor het programma omvat verplichte cursussen, industrie attachment en projecten. De studenten zullen een rigoureus curriculum moeten doorlopen dat hen zal helpen om adequate managementvaardigheden te ontwikkelen die geschikt zijn voor de agribusiness sector. Het programma bestaat uit 4 semesters en omvat een zomeropleidingsprogramma van 8 weken na de voltooiing van het tweede semester. In totaal zijn er 84 studiepunten in de hele opleiding.  Hiervan worden 10 studiepunten aangeboden via 2 veldsegmenten en 4 studiepunten via live projecten en de rest in de vorm van verplichte klassikale cursussen.

 

Semester I

Micro-economische analyse

Boekhouding voor managers

Plattelandsproductie en levensonderhoud

Kwantitatieve technieken

Marketingmanagement

Ontwikkelingsperspectieven

Managementanalyse en -communicatie

Organisatorisch Gedrag

Landbouwprincipes voor Managers

Landelijk Immersie Programma

 

Semester II

Macro Economische Analyse

Verkoop- en distributiemanagement

Plattelandsreclame en productbeheer

Methoden voor bedrijfsonderzoek

Marketing van landbouwproductiemiddelen

Agrofinanciën en handelsbankieren

Inkoop en beheer van de toeleveringsketen

ICT in de landbouw en e-business

Beheer van financiën

Live Project-I

Zomerstage

 

Semester III

Beheer van de landbouwwaardeketen

Strategisch beheer

Projectbeheer

Beheer van coöperaties en FPO’s

Microfinanciering

Agri Warehousing en onderpandbeheer

Beheer van voedselverwerkende industrieën

Opkomende trends en beleid in de landbouw

Live project-II

Semester IV

Handel in grondstoffen en derivaten

Juridische omgeving en bedrijfsethiek

Internationale handel in landbouwproducten

Beheer van landbouwondernemerschap

Beheer van menselijke hulpbronnen

Klimaatverandering en landbouw

 

 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/