• Outplacement

    Wat is outplacement en wat doet een outplacementbureau? Outplacement is het begeleiden van werknemers bij duurzame herplaatsing in een nieuwe baan. Een werknemer die ontslagen is wordt bij outplacement door een outplacementbureau op basis van een intensief programma begeleid naar een andere werkkring. Een outplacementprogramma programma bestaat veel een mix van groeps- en individuele training,